Triển khai biện pháp nào để bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế?

Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 19/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Theo đó, Bộ Y tế quy định phải triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế khi thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Nội dung cụ thể được quy định tại Điều 7 Thông tư 19/2013/TT-BYT sau đây:

Trien khai bien phap bao dam an toan nguoi benh va nhan vien y te, Thong tu 19/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Thiết lập chương trình và xây dựng các quy định cụ thể bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế với các nội dung chủ yếu sau:

  • Xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ;

  • An toàn phẫu thuật, thủ thuật;

  • An toàn trong sử dụng thuốc;

  • Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện;

  • Phòng ngừa rủi ro, sai sót do trao đổi, truyền đạt thông tin sai lệch giữa nhân viên y tế;

  • Phòng ngừa người bệnh bị ngã;

  • An toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế.

 • Bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người bệnh, khách thăm và nhân viên y tế; tránh tai nạn, rủi ro, phơi nhiễm nghề nghiệp.

 • Thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố y khoa tại các khoa lâm sàng và toàn bệnh viện, bao gồm báo cáo bắt buộc và tự nguyện.

 • Xây dựng quy trình đánh giá sai sót chuyên môn, sự cố y khoa để xác định nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan của nhân viên y tế; đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

 • Xử lý sai sót chuyên môn, sự cố y khoa và có các hành động khắc phục đối với nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan để giảm thiểu sai sót, sự cố và phòng ngừa rủi ro.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 19/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 15/9/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan