Trình độ chuẩn của GV giáo dục quốc phòng và an ninh

Trình độ chuẩn của GV giáo dục quốc phòng và an ninh
Lê Hải

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm giáo viên, giảng viên chuyên trách, thỉnh giảng và cán bộ quân đội, công an biệt phái.

 

Điều 6 Nghị định 13/2014/NĐ-CP quy định về trình độ chuẩn đối với giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

Đối với giáo viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

  • Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;
  • Có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đối với giảng viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

  • Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên;
  • Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 nêu rõ việc đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện như sau:

  • Đào tạo chính quy chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh, tập trung 04 năm với đối tượng tuyển sinh là những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
  • Đào tạo văn bằng 2, tập trung 02 năm với đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác;
  • Đào tạo văn bằng 2, tập trung 18 tháng với đối tượng tuyển sinh là giáo viên, giảng viên đang giảng dạy tại trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và đã có chứng chỉ đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh thời gian đào tạo không dưới 06 tháng.

Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được bồi dưỡng, tập huấn định kỳ tại trường của lực lượng vũ trang nhân dân, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Gởi câu hỏi

3,307

Văn bản liên quan