Trình tự chấp thuận về độ cao công trình bào đảm an toàn hàng không

Nghị định 32/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. Văn bản thay thế Nghị định 20/2009/NĐ-CP.

Theo quy định mới, việc chấp thuận về độ cao công trình được thực hiện theo trình tự sau đây:

  • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận độ cao công trình, đồng thời thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng của địa phương, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng Vụ hàng không khu vực và các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận độ cao công trình để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

  • Trường hợp không chấp thuận về độ cao công trình, trong thời hạn 10 ngày, Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu có văn bản thông báo, nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận độ cao công trình biết.

Nghị định 32/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/6/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

184

Văn bản liên quan