Trình tự cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 103/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, trình tự cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo được Thông tư 103/2016/TT-BQP quy định như sau:

  • Đối với các cơ sở KBCB trực thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ sở KBCB thuộc đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng không có cơ quan quân y: Cơ sở KBCB gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Cục Quân y;

  • Đối với các cơ sở KBCB thuộc đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng: Cơ sở KBCB gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng, Ban Quân y cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, trừ trường hợp quy định trên;

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Quân y phải có văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản gửi xin ý kiến thẩm định và hồ sơ kèm theo, Cục Tài chính, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Cục Đối ngoại và Cục Tác chiến có văn bản thẩm định gửi về Cục Quân y; trường hợp thời gian gấp có thể trao đổi qua điện thoại quân sự, văn bản gửi sau;

  • Trong trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho các cơ sở KBCB, nêu cụ thể những tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung;

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của các cơ quan, Cục Quân y phải có văn bản đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng có văn bản thông báo cho cơ sở KBCB thuộc quyền được hoặc không được phép KBCBNĐ.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 103/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

54

Văn bản liên quan