Trình tự giải quyết đề nghị gia hạn tạm trú cho người NN

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

Cụ thể, việc giải quyết đề nghị gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP. HCM xem xét gia hạn tạm trú và cấp thị thực mới cho người nước ngoài.

  • Thời hạn tạm trú được gia hạn và thời hạn thị thực mới được cấp phù hợp với Mục đích nhập cảnh và đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh và có thời hạn không quá 12 tháng, ngắn hơn thời hạn hộ chiếu của người nước ngoài ít nhất 30 ngày.

  • Đối với những người được quy định tại Điểm d Khoản 2 của Điều 5 Thông tư 04/2016/TT-BNG, thời gian tạm trú được gia hạn và thị thực mới được cấp phù hợp với quy định tại Điểm b Khoản 3 của Điều 5 Thông tư 04/2016/TT-BNG và phù hợp với thời hạn chứng minh thư của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam do Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ TP. HCM cấp.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2016/TT-BNG có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan