Trình tự miễn nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực văn hóa

Mới đây, Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất ban hành quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa.

Theo đó, các trường hợp miễn nhiệm, hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Luật giám định tư pháp..

trinh tu mien nhiem giam dinh vien linh vuc van hoa, Thong tu 04/2013/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

Trình tự miễn nhiệm giám định tư pháp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL như sau:

  • Bước 1: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Tổ chức cán bộ.

  • Bước 2: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế kiểm tra hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  • Bước 3: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

59

Văn bản liên quan