Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ PCCC

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ PCCC
Thanh Nhã

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục, hồ sơ xác nhận đủ kiều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Doanh nghiệp, cơ sở tại địa phương khi thực hiện đăng ký kinh doanh dịch vụ PCCC cần phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 41, 42, 43, 44, 45, 46 của Nghị định 79.

 

Theo Nghị định 79, kinh doanh dịch vụ PCCC bao gồm các ngành, nghề sau:

  • Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC;
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC;
  • Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC;
  • Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC;
  • Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC.

Kết hợp các quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 66/2014/TT-BCA, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ PCCC được thực hiện như sau:

Trình tự thực hiện

Nội dung

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh

Tùy thuộc vào ngành, nghề kinh doanh mà thành phần hồ sơ đăng ký khác nhau

Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Địa chỉ nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận ĐKKD

Sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, người nộp hồ sơ quay lại Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận ĐKKD

Bước 4. Thông báo mẫu con dấu

Nộp mẫu “Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu” (Phụ lục II-8 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) tại Phòng đăng ký kinh doanh

Bước 5. Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ PCCC

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (Mẫu PC21 Thông tư 66/2014/TT-BCA).
  • Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (có công chứng hoặc bản gốc kèm theo đối chiếu).
  • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về PCCC phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ PCCC của doanh nghiệp, cơ sở; kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.
  • Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.
  • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Bước 6. Nộp hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ PCCC

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng cảnh sát PCCC cấp tỉnh

Bước 7. Nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 7 ngày làm việc sẽ được nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Gởi câu hỏi

656