Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động thư viện như thế nào?

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện. Theo đó, Nghị định này quy định về trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động thư viện.

Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động thư viện, Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động thư viện như thế nào? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 22 Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định về trình  tự, thủ tục đình chỉ hoạt động thư viện như sau:

  • Khi phát hiện thư viện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thu thập chứng cứ và gửi văn bản đề nghị Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  • Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Thư viện hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền đình chỉ hoạt động thư viện tiến hành đánh giá mức độ vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động thư viện có thời hạn theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đình chỉ, người có thẩm quyền đình chỉ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  • Người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện hoặc tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan