Trình tự thủ tục hồ sơ cấp Thẻ đấu giá viên

Đấu giá viên chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được cấp Thẻ đấu giá viên. Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề. Thủ tục đề nghị cấp Thẻ như sau:

1. Tổ chức nộp hồ sơ:Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

2. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở.

3. Hồ sơ bao gồm: 01 bộ

  • Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên;
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ;
  • 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).

4. Trình tự giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ. Đấu giá viên chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ. Khi điều hành cuộc đấu giá tài sản đấu giá viên phải đeo Thẻ. Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.

Xem chi tiết tại Nghị định 62/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2017.

- Ngọc Duyên -

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan