Trọn bộ biểu mẫu, quy trình về lương thưởng, nhân sự trong doanh nghiệp

Nhằm giúp mọi người thuận tiện trong quá trình làm việc, Thư Ký Luật chia sẻ đến mọi người trọn bộ tài liệu biểu mẫu, quy trình về lương thưởng, nhân sự được áp dụng trong doanh nghiệp.

 Trọn bộ biểu mẫu, quy trình liên quan đến lương thưởng, nhân sự trong doanh nghiệp 

Bộ tài liệu bao gồm các biểu mẫu, quy trình liên quan đến các nội dung như:

- Quy trình tuyển dụng;

- Quy trình thực tập, làm việc bán thời gian;

- Quy trình thử việc;

- Quy trình đào tạo;

- Quy trình nghỉ phép;

- Quy trình nghỉ việc;

- Quy trình khen thưởng đãi ngộ;

- Quy trình xử lý vi phạm kỷ luật;

- Quy trình phát triển;

- Quy chế lương;

- Sổ tay công ty;

- Quy trình quản lý công việc;

- Quy trình đánh giá công việc;

- Quy trình đón nhận nhân viên mới;

- Quy trình quản lý hành chính.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

3,254