Trung tâm đăng kiểm không có bảo hộ lao động theo quy định bị xử lý?

Trung tâm đăng kiểm thực hiện kiểm định mà không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định, bảo hộ lao động theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới” 02 tháng.

Từ ngày 01/08/2018, ngoài bị phạt tiền, thời gian bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với hành vi trên tăng lên ” từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nội dung chi tiết tại Điều 38 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

1,053

Gởi câu hỏi