Trung tâm đăng kiểm không công khai quy trình kiểm định có bị phạt không?

Trung tâm đăng kiểm  có hành vi không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Mức phạt quy ở định mới đối với hành vi trên không có sự thay đổi.

Nội dung tại Điều 38 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

1,070

Gởi câu hỏi