Trung tâm đăng kiểm không kiểm tra, kiểm soát kết quả có bị phạt không?

Trung tâm đăng kiểm không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định, kết quả kiểm định theo quy định sẽ bị phạt từ 5.000.000đồng đến 7.000.000đồng (Áp dụng đến hết ngày 31/7/2016)

Từ ngày 01/8/2016, mức phạt áp dụng đối với hành vi trên sẽ là từ 8.000.000đồng đến 12.000.000đồng.

Nội dung chi tiết tại Điều 38 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

985

Gởi câu hỏi