Trường hợp nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế?

Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được Bộ Tài chính quy định chi tiết tại Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn Chương II Nghị định 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Cụ thể, Thông tư 215/2013/TT-BTC quy định đối với từng đối tượng khác nhau, nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính (QĐHC) thuế:

cuong che thi hanh quyet dinh hanh chinh thue, thong tu 215/2013/TT-BTC

Nguồn ảnh: Internet

  1. Đối với người nộp thuế:

  • Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.

  • Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt VPHC về thuế thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC về thuế. Trường hợp quyết định xử phạt VPHC về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày mà người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC về thuế (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt VPHC về thuế)

  1. Tổ chức tín dụng không chấp hành quyết định xử phạt VPHC về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  2. Tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho người nộp thuế: quá thời hạn quy định 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế theo văn bản chấp thuận của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa nộp đủ vào ngân sách nhà nước thì bên bảo lãnh bị cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  3. Kho bạc nhà nước, kho bạc nhà nước cấp tỉnh, kho bạc nhà nước cấp huyện không thực hiện việc trích chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế mở tại kho bạc nhà nước để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế.

  4. Tổ chức, cá nhân có liên quan không chấp hành các quyết định xử phạt VPHC về thuế của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, khi người nộp thế, tổ chức tín dụng, tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho người nộp thuế, Kho bạc nhà nước, kho bạc nhà nước cấp tỉnh, kho bạc nhà nước cấp huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc vào những trường hợp nêu trên thì bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 215/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 21/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan