Trường hợp nào bị xử lý khi không đăng ký tham gia thị trường điện?

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BCT. Thông tư 45 thay thế Thông tư 28/2018/TT-BCT.

Theo quy định tại Thông tư 45, việc xử lý vi phạm sẽ được tiến hành đối với:

  • Nhà máy điện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực và phải tham gia thị trường điện nhưng đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện này không hoàn thành đăng ký tham gia thị trường điện;

  • Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không huy động nhà máy điện này phát điện lên lưới điện quốc gia.

Cũng theo Thông tư 45, nếu rơi vào 03 trường hợp sau đây sẽ không tiến hành xử lý khi không đăng ký tham gia thị trường điện, cụ thể:

  • Xảy ra tình trạng hệ thống điện mất cân bằng cung cầu;

  • Đảm bảo yêu cầu về nhu cầu nước hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành đơn hồ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  • Chống xả tràn.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 45/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan