Trường hợp nào giáo viên không buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng?

Giáo viên thuộc hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải đáp ứng một số điều kiện, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đó, trong đó có tiêu chuẩn bắt buộc về chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm, tuy nhiên một số trường hợp không bắt buộc về yêu cầu này.

Hiện tại, nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm mon, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên phổ thông được thực hiện lần lượt theo quy định tại các văn bản sau đây:

- Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV;

- Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV;

Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV;

- Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

chứng chỉ bồi dưỡng của giáo viên

Hình minh họa (nguồn internet)

Dựa theo các văn bản nêu trên thì không có yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng đối với các trường hợp như Giáo viên mầm non hạng IV, Giáo viên tiểu học hạng IV, Giáo viên trung học cơ sở hạng III và Giáo viên trung học phổ thông hạng III.

Xét tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng thì các trường hợp này chỉ cần đáp ứng điều kiện về trình độ đào tạo sư phạm, trình độ ngoại ngữ tin học mà không có yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm.

Ngoài các trường hợp đã nêu trên thì các trường hợp còn lại bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng để đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp.

Như vậy, giáo viên ở hạng nào thì phải có đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn của hạng đó, trường hợp giáo viên muốn thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì cũng phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn trong đó có yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng của hạng mà mình định dự tuyển.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

6,107

Văn bản liên quan