Trường hợp nào người làm trong tổ chức Đảng được miễn gọi nhập ngũ

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Theo Nghị định 14/2016/NĐ-CP, công dân đang đảm nhiệm các chức danh sau đây sẽ được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến:

  • Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Bí thư Đảng ủy của xã, phường, thị trấn;

  • Trưởng ban, Phó ban, Vụ trưởng của các Ban Xây dựng Đảng ở Trung ương; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng cấp tỉnh; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng cấp huyện;

  • Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy khối dân chính đảng, khối doanh nghiệp cấp tỉnh;

  • Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Đảng.

Xem chi tiết tại Nghị định 14/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan