Từ 01/01/2018, NLĐ có hợp đồng dưới 03 tháng bắt đầu đóng BHXH

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được ban hành ngày 14/04/2017.

Theo Nghị định trên, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mức đóng như sau:

  • 0,5% trên mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

  • 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ là các đối tượng còn lại, trừ người giúp việc gia đình.

Riêng đối với NLĐ có hợp đồng từ 01 đến dưới 03 tháng thì mức đóng áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan