Từ 01/4/2020, DN viễn thông thuyết minh doanh thu khách hàng theo 03 loại

Đây là một trong các quy định đáng chú ý tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông.

Cụ thể, Điều 4 Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định thuyết minh doanh thu khách hàng (bao gồm khách hàng trả trước và trả sau) là thuyết minh các loại doanh thu sau đây:

doanh nghiep vien thong thuyet minh doanh thu khach hang, Thong tu 21/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Doanh thu hòa mạng (bao gồm doanh thu hòa mạng dịch vụ thông tin di động, doanh thu chuyển mạng viễn thông di động giữ nguyên số, doanh thu từ khách hàng khi thay đổi thông tin thuê bao), doanh thu lắp đặt (bao gồm doanh thu lắp đặt, doanh thu thu từ khách hàng khi thay đổi thông tin thuê bao) để sử dụng dịch vụ;

- Doanh thu thuê bao;

- Doanh thu thuê bao;

Trong đó: 

  • Doanh thu hòa mạng, doanh thu lắp đặt (nếu có) là doanh thu phát sinh từ việc doanh nghiệp viễn thông cung cấp cho người sử dụng dịch vụ quyền kết nối vào mạng viễn thông công cộng.

  • Doanh thu thuê bao (nếu có) là doanh thu phát sinh từ việc doanh nghiệp viễn thông cung cấp cho người sử dụng dịch vụ khả năng duy trì quyền kết nối vào mạng viễn thông công cộng trong một khoảng thời gian nhất định.

  • Doanh thu thông tin (nếu có) là doanh thu phát sinh từ việc doanh nghiệp viễn thông cung cấp cho người sử dụng dịch vụ khả năng gửi, nhận thông tin qua mạng viễn thông công cộng tính theo thời gian liên lạc (năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây), theo dung lượng (byte), theo số lượng gói thông tin (cuộc gọi, bản tin nhắn).

Doanh thu khách hàng này được sử dụng để xác định nghĩa vụ nộp phí quyền hoạt động viễn thông và khoản đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp viễn thông lập báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/4/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

75

Văn bản liên quan