Từ 01/7/2020, cột treo cáp viễn thông phải đảm bảo các yêu cầu này

Đây là một trong các quy định đáng lưu ý được đề cập tại Thông tư 20/2019/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Theo đó, cột treo cáp viễn thông phải đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật liệt kê tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT) ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BTTTT sau đây:

yeu cau ky thuat cua cot cap treo vien thong, thong tu 20/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Cột treo cáp viễn thông bằng bê tông cốt thép, thép hình hoặc vật liệu khác phải bảo đảm chất lượng theo quy định.

- Các cột góc và cột chịu lực (cột nối cao, cột vượt đường) phải được thiết kế củng cố cột. Thiết kế củng cố cột có thể bằng dây co, chân chống, xây ụ quầy, đổ bờ lốc cột hoặc làm cột ghép.

- Không dựng cột treo cáp mới đối với các tuyến đường hiện có cột treo cáp. Trên mỗi cột treo cáp, mỗi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (chủ sở hữu cáp) không treo nhiều hơn 01 tủ/hộp cáp và không được quấn cáp xung quanh thân cột.

Ngoài ra, độ chôn sâu của cột treo cáp phụ thuộc vào cấp đất tại nơi chôn cột, chiều dài cột và các biện pháp gia cố do đơn vị thiết kế tính toán đảm bảo chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt.

Khoảng cách tối đa giữa các cột treo cáp trên cùng một tuyến phải được tính toán phù hợp với khả năng chịu tải của cột, độ cao, số lượng cáp treo và các yếu tố khác. Độ căng tối đa phải nhỏ hơn độ căng tối đa cho phép của cáp.

Bên cạnh đó, yêu cầu về cột treo cáp dưới đường dây điện lực phải đảm bảo các quy định theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP và QCVN 01:2008/BCT.

Xem chi tiết tại Thông tư 20/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/7/2020

Thu Ba

Gởi câu hỏi

346

Văn bản liên quan