Từ 05/01/2019, chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng quy định sẽ bị xử phạt

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai với nhiều điểm mới đáng chú ý. Một trong những điểm mới đó là xử phạt hành vi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định.

Nghi dinh 91/2019/NĐ-CP, chuyen doi co cau dat trong lua

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Nghị định 91, mức xử phạt đối với trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định như sau:

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định 35/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định 62/2019/NĐ-CP) nhưng không đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã thì bị xử phạt tối đa lên đến 10.000.000 đồng tùy vào diện tích chuyển đổi.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vi phạm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định 35/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định 62/2019/NĐ-CP)  thì bị xử phạt tối đa lên đến 15.000.000 đồng tùy diện tích chuyển đổi.

Do đó, để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 35/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP) và phải đăng ký chuyển đổi với UBND xã.

Trong đó, các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản cụ thể như sau:

- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa), đảm bảo công khai, minh bạch;

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương;

- Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/01/2020.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

695

Văn bản liên quan