Từ 15/09/2019, người đứng đầu phòng thí nghiệm phải có trách nhiệm gì?

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHCN quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Theo đó, người đứng đầu cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học (tức là người đại diện theo quy định của pháp luật của cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học phải có trách nhiệm thực hiện các quy định liệt kê tại Điều 8 Thông tư 04/2019/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

trach nhiem nguoi dung dau phong thi nghiem, Thong tu 04/2019/TT-BKHCN

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Thực hiện quản lý hóa chất và quản lý an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật.

 • Xây dựng, phê duyệt và ban hành nội quy, quy trình, hướng dẫn sử dụng hóa chất an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Xây dựng kho chứa hóa chất, phòng thí nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật, phù hợp với tính chất đặc thù chuyên ngành, quy mô và đặc tính nguy hiểm của các loại hóa chất sử dụng.

 • Bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị an toàn, trang thiết bị bảo hộ lao động và phân công người theo dõi về an toàn hóa chất, quản lý, lưu giữ, xử lý sự cố hóa chất.

 • Bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình lưu giữ, sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

 • Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP .

 • Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP .

 • Tổ chức các hoạt động bảo đảm an toàn sử dụng hóa chất, bao gồm:

  • Phổ biến, hướng dẫn cho người sử dụng hóa chất nắm vững quy định về nội quy an toàn sử dụng hóa chất, quy trình thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và có kỹ năng đảm bảo xử lý an toàn những sự cố tại nơi làm việc;

  • Cung cấp và duy trì đầy đủ, phù hợp các trang thiết bị an toàn và trang thiết bị bảo hộ lao động để bảo đảm an toàn môi trường làm việc;

  • Bố trí các trang thiết bị an toàn gọn gàng, dễ thấy, dễ lấy và đầy đủ.

 • Quản lý, kiểm soát chặt chẽ, báo cáo chính xác, kịp thời về sử dụng hóa chất cấm cho cơ quan quản lý có thẩm quyền.

 • Lập hồ sơ theo dõi hóa chất và lưu giữ phiếu an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật.

 • Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị an toàn theo quy định của pháp luật về đo lường.

 • Xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất thực hiện theo quy định tại Điều 35 Luật hóa chất.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 04/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ 15/09/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan