Từ 19/02/2020, TCTD phát hành trái phiếu phải tuân thủ nguyên tắc gì?

Đây là quy định đáng chú ý được quy định tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

nguyen tac phat hanh trai phieu, Thong tu 33/2019/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 33/2019/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu riêng lẻ bắt buộc phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP , quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Riêng về điều kiện quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, tổ chức tín dụng tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu ra công chúng phải tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Thông tư 33/2019/TT-NHNN quy định phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP. Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng phải được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua theo quy định tại Luật Chứng khoán và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ 19/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

327

Văn bản liên quan