Từ 2020, sẽ phạt tiền đối với các trường hợp không sử dụng đất được giao

Đây là quy định mới được ban hành tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

khong su dung dat duoc giao, phat tien

Ảnh minh họa

Cụ thể, hiện tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, không quy định hành vi không sử dụng đất là hành vi vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khi người có quyền sử dụng đất không sử dụng đất trong thời hạn nhất định sẽ bị thu hồi đất theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013:

“Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;”

Tuy nhiên, Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã xem đây là hành vi vi phạm hành chính và có quy định mức phạt tiền với hành vi không sử dụng đất. Cụ thể tại Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định:

Điều 32. Không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục

1. Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp đất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ  3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;

d) Phạt tiền từ  5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai. 

Như vậy, từ ngày 05/01/2020 nếu không sử dụng đất được giao trong thời hạn nhất định sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Việc quy định mức xử phạt đối với hành vi kể trên nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử dụng đất, tránh lãng phí tài nguyên đất.

Lan Anh

Gởi câu hỏi

736

Văn bản liên quan