Từ 2021. việc lựa chọn NĐT dự án PPP được thực hiện theo quy trình nào?

Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Việc lựa chọn NĐT dự án PPP được thực hiện theo quy trình nào?, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Việc lựa chọn NĐT dự án PPP được thực hiện theo quy trình nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020 quy định việc lựa chọn Nhà đầu tư dự án PPP phải thực hiện theo quy trình sau đây:

 1. Lựa chọn danh sách ngắn (nếu áp dụng);

 2. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;

 3. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

 4. Đánh giá hồ sơ dự thầu;

 5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

 6. Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án PPP, công khai thông tin hợp đồng.

Lưu ý: Căn cứ điều kiện cụ thể từng dự án, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc lựa chọn danh sách ngắn sau khi:

 • Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11;

 • Phê duyệt dự án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11.

Bên cạnh đó, Điều 29 Luật này quy định Nhà đầu tư có tư cách hợp lệ khi đáp ứng 06 điều kiện sau:

 • Có đăng ký thành lập, hoạt động được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà nhà đầu tư đang hoạt động;

 • Hạch toán tài chính độc lập; bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư;

 • Không đang trong quá trình giải thể; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

 • Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP;

 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải liên danh với nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân để tham dự thầu;

 • Nhà đầu tư thành lập theo pháp luật nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Chi tiết xem thêm tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Ty Na

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan