Từ ngày 01/02/2021, thi hoa hậu quốc tế không cần phải có danh hiệu trong nước

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định hoạt động nghệ thuật biểu diễn sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

thi hoa hậu quốc tế không cần phải có danh hiệu trong nước, Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Từ ngày 01/02/2021, thi hoa hậu quốc tế không cần phải có danh hiệu trong nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 19 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định cá nhân Việt Nam muốn ra nước ngoài tham dự các cuộc thi người đẹp, người mẫu cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi;

  • Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

  • Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động nghệ thuật biểu diễn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

So với quy định trước đây, tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 15/2016/NĐ-CP quy định thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước;

  • Được một tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi.

Như vậy, có thể thấy, từ ngày 01/02/2021, khi Nghị định 144/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, cá nhân Việt Nam ra quốc tế dự thi người đẹp, người mẫu không cần phải đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước mà thay vào đó chỉ cần có giấy mời của ban tổ chức, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định pháp luật, không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động nghệ thuật biểu diễn sẽ được ra nước ngoài dự thi người mẫu quốc tế.

Bên cạnh đó, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Chi tiết xem tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Ty Na

Gởi câu hỏi

254

Văn bản liên quan