Từ ngày 01/7/2019, cán bộ, công chức, viên chức nào được tăng lương nhiều nhất?

Từ ngày 01/7/2019, với việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên mức 1.490.000 đồng/tháng, lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Vấn đề đặt ra là ai sẽ là người được tăng nhiều nhất?

Ảnh minh họa

 BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP CỦA GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC CẤP TỪ NGÀY 01/7/2019

 TOÀN BỘ BẢNG LƯƠNG ÁP DỤNG TRONG QUÂN ĐỘI TỪ NGÀY 01/7/2019

 BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TỪ 01/7/2019

Để Quý Khách hàng, Thành viên tiện theo dõi và so sánh mức lương cao nhất của cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong từng lĩnh vực, Thư Ký Luật xin tóm tắt tại bảng dưới đây.

Lĩnh vực hoạt động

Hệ số lương cao nhất

Chức danh có hệ số cao nhất

Mức lương trước ngày 01/7/2019

Mức lương từ ngày 01/7/2019

Mức tăng lương

Cán bộ lãnh đạo Nhà nước

13,0

Chủ tịch nước

18.070.000 đồng/tháng

19.370.000 đồng/tháng

1.300.000 đồng/tháng

Sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an

10,4

Đại tướng

14.456.000 đồng/tháng

15.496.000 đồng/tháng

1.040.000 đồng/tháng

Cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước

8,0

(bậc 6, công chức loại A3, nhóm 1)

Chuyên viên cao cấp

11.120.000 đồng/tháng

11.920.000 đồng/tháng

800.000 đồng/tháng

Thanh tra viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp thuế

Kiểm toán viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

Thẩm kế viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

Thống kê viên cao cấp

Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

Kiểm tra viên cao cấp thuế

Giảng viên trong các trường công lập

8,0

(bậc 6, viên chức loại A3, nhóm 1)

Giáo sư - Giảng viên cao cấp

11.120.000 đồng/tháng

11.920.000 đồng/tháng

800.000 đồng/tháng

Bác sĩ trong các bệnh viện công lập

8,0

Bác sĩ cao cấp

11.120.000 đồng/tháng

11.920.000 đồng/tháng

800.000 đồng/tháng

Giáo viên trong các trường công lập

6,38 (bậc 6, viên chức loại A2, nhóm 2)

Giáo viên trung học cao cấp

8.868.200 đồng/tháng

9.506.200 đồng/tháng

638.000 đồng/tháng

 

Chú thích: Mức lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Trong đó:

  • Mức lương cơ sở trước ngày 01/7/2019: 1.390.000 đồng/tháng;
  • Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019: 1.490.000 đồng/tháng.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

6,975

Văn bản liên quan