Từ ngày 1/1/2017: Cấm đầu tư kinh doanh pháo nổ

Từ ngày 1/1/2017: Cấm đầu tư kinh doanh pháo nổ
Ngọc Duyên

Đây là nội dung được quy định tại Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư được ban hành ngày 22/11/2016.

 

Theo đó, bổ sung kinh doanh pháo nổ vào ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh được áp dụng từ ngày 01/01/2017 bao gồm:

  • Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật Đầu tư ;

  • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật đầu tư;

  • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật Đầu tư;

  • Kinh doanh mại dâm;

  • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

  • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

  • Kinh doanh pháo nổ.

Xem chi tiết tại Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi

245

Văn bản liên quan