Từ ngày 20/10/2020, Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước cả lớp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/09/2020.

 Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước cả lớp, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT

Từ ngày 20/10/2020, Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước cả lớp (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT đã có sự thay đổi về biện pháp kỷ luật của giáo viên đối với học sinh tiểu học.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 44 Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT đã quy định  học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp sau :

  • Nhắc nhở, phê bình;

  • Thông báo với gia đình.

Tuy nhiên, Thông tư Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định nếu học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỉ luật sau: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Đặc biệt, Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, thông tư này cũng quy định về việc khen thưởng cho học sinh tiểu học. Cụ thể, nếu học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho tập thể được các bạn trong lớp bình chọn hoặc có thành tích đột xuất khác thì được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức: tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường, tặng giấy khen hoặc thư khen.

Chi tiết xem tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 20/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan