Từ ngày 25/7/2019, hàng loạt chính sách mới đối với lực lượng công an sẽ có hiệu lực

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân 2018. Theo đó, kể từ ngày 25/7/2019, nhiều quy định mới về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ trong CAND sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Ảnh minh họa

1. Bổ sung trường hợp công an được xuất ngũ về địa phương

Theo nội dung tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 49/2019/NĐ-CP, từ 25/7/2019, sẽ bổ sung thêm trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong công an nhân dân được xuất ngũ về địa phương.  Đó là những người đủ điều kiện nghỉ hưu mà có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần để ra nước ngoài định cư hoặc đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV/AIDS và bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

2. Thay đổi quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 49, chế độ cho sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ cũng có nhiều thay đổi. Cụ thể:

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng + trợ cấp của thời gian tăng thêm do quy đổi.

- Trợ cấp tạo việc làm bằng 06 lần mức lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ (đối với người không đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành). (Nghị định 103 không quy định cụ thể về khoản trợ cấp này).

3. Quy định chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 49, trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì được xếp lương và hưởng lương theo công việc mới; chức vụ mới kể từ ngày có quyết định chuyển ngành.

Lưu ý: Nếu tiền lương theo ngạch, bậc được xếp thấp hơn tiền lương cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan được hưởng tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng kể từ khi có quyết định chuyển ngành và do cơ quan, đơn vị mới chi trả.

Nghị định này cũng quy định, trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành sang làm việc tại doanh nghiệp cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì được hưởng trợ cấp 01 lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 01 tháng tiền lương hiện hưởng.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong Công an nhân dân, nếu có thời gian công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương liền kề trước khi thôi phục vụ.

4. Thay đổi chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ theo chế độ bệnh binh

Theo Điều 6 Nghị định 49, sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh được hưởng các quyền lợi sau:

- Chế độ về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

- Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi. Cụ thể, cứ 01 năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

Đồng thời, tại Nghị định 49 không còn quy định đối tượng này sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nếu chưa có nhà ở.

5. Sỹ quan công an là giáo sư có thể kéo dài thời gian làm việc tới 10 năm

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Điều 14 Nghị định 49/2019/NĐ-CP.

Theo đó, sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân khi có đủ các điều kiện sau:  

  • Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định;
  • Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Những đối tượng trên có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 2 năm (24 tháng) (quy định hiện hành không quy định thời gian cụ thể này). Tổng thời gian kéo dài như sau:

  • Không quá 10 năm đối với giáo sư;
  • Không quá 7 năm đối với phó giáo sư;
  • Không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

6. Quy định chi tiết Bảng lương của công nhân công an

Bên cạnh những quy định bổ sung nêu trên, Nghị định 49/2019/NĐ-CP còn quy định về Bảng lương của công nhân công an, áp dụng từ ngày 25/7/2019. Cụ thể:

Ảnh chụp Bảng lương công nhân công an từ ngày 25/7/2019

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

3,171

Văn bản liên quan