Từ ngày 27/04, thành lập phường Thành Tô với diện tích 322,57ha và 10.352 nhân khẩu

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận hải an, lê chân, kiến an và huyện an lão, thành phố Hải Phòng.

 thành lập phường Thành Tô , Nghị định 54/2007/NĐ-CP

Từ ngày 27/04, thành lập phường Thành Tô với diện tích 322,57ha và 10.352 nhân khẩu (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 54/2007/NĐ-CP quy định về việc thành lập phường Thành Tô thuộc quận Hải An trên cơ sở điều chỉnh 276,77 ha diện tích tự nhiên và 2.112 nhân khẩu của phường Đằng Lâm; 45,80 ha diện tích tự nhiên và 8.240 nhân khẩu của phường Cát Bi. Cụ thể:

  • Phường Thành Tô có 322,57 ha diện tích tự nhiên và 10.352 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính phường Thành Tô: Đông giáp phường Tràng Cát, phường Nam Hải; Tây giáp phường Cát Bi; Nam giáp huyện Kiến Thuỵ; Bắc giáp phường Đằng Hải và phường Đằng Lâm.

  • Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính: phường Cát Bi còn lại 75 ha diện tích tự nhiên và 13.969 nhân khẩu; phường Đằng Lâm còn lại 238,99 ha diện tích tự nhiên và 11.012 nhân khẩu. Quận Hải An có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Nam Hải, Đằng Hải, Tràng Cát, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đằng Lâm, Cát Bi và Thành Tô.

Đồng thời, thành lập phường Kênh Dương thuộc quận Lê Chân trên cơ sở điều chỉnh 162,43 ha diện tích tự nhiên và 8.930 nhân khẩu của phường Dư Hàng Kênh. Theo đó, Phường Kênh Dương có 162,43 ha diện tích tự nhiên  và 8.930 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Kênh Dương: Đông giáp quận Ngô Quyền; Tây giáp phường Dư Hàng Kênh; Nam giáp phường Vĩnh Niệm; Bắc giáp phường Đông Hải, phường Dư Hàng Kênh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính: phường Dư Hàng Kênh còn lại 118,06 ha diện tích tự nhiên và 21.436 nhân khẩu. Quận Lê Chân có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Trại Cau, Hồ Nam, Hàng Kênh, Đông Hải, An Biên, Dư Hàng, Vĩnh Niệm, Nghĩa Xá, Niệm Nghĩa, Cát Dài, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương, Dư Hàng Kênh và Kênh Dương.

Chi tiết xem tại Nghị định 54/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/04/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan