Tuyển sinh lớp đầu cấp trường chuyên bắt buộc qua 02 vòng thi

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập tại Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT.

Theo đó, khi thực hiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp trường chuyên thì bắt buộc phải qua 02 vòng thi được quy định cụ thể tại Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT như sau:

Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định của Sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên.

Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:

  • Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực và quốc tế;

  • Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở;

  • Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở;

  • Kết quả đánh giá các chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số vượt khó (AQ) và các chỉ số đánh giá trí tuệ khác (nếu có tổ chức đánh giá).

Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

Việc thi tuyển có thể tổ chức độc lập hoặc kết hợp với kỳ thi tuyển sinh vào lớp đầu cấp trung học phổ thông hàng năm.

  • Cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quy định: môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng lớp chuyên; hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển vào lớp chuyên và lớp không chuyên thuộc trường chuyên;

  • Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên ra quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo;

  • Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành;

  • Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào trường chuyên.

Xem các quy định khác tại Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 02/6/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan