UBND thành phố trực thuộc trung ương lập đồ án quy hoạch cấp nước đô thị

Mới đây, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 26 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị trong địa giới hành chính do mình quản lý (trước đây là thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

UBND thanh pho truc thuoc TW lap do an quy hoach cap nuoc do thi, Nghi dinh 98/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị được thực hiện theo Nghị định 98/2019/NĐ-CP như sau:

- Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đô thị loại đặc biệt trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị.

- Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị của thành phố trực thuộc trung ương thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước trừ những quy định trên. Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

Thời gian thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 20 ngày làm việc, thời gian phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Xem thêm quy định khác tại: Nghị định 98/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan