Ưu tiên tuyển chọn nghĩa vụ CAND những công dân tốt nghiệp CĐ, ĐH

Đây là một trong những nguyên tắc tuyển chọn đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chính phủ quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP, đó, việc tuyển chọn đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

nguyen tac tuyen chon nghia vu CAND, Thong tu 70/2019/NĐ-CP

Nguồn: Internet

  • Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  • Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm; đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật.

  • Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn.

  • Ưu tiên tuyển chọn và gọi thực hiện nghĩa vụ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có năng khiếu hoặc chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.

Xem thêm các quy định liên quan tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

576

Văn bản liên quan