Văn bản hợp nhất hướng dẫn kế toán nghiệp vụ hàng hóa xuất nhập khẩu

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến quý thành viên Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Kế toán nghiệp vụ thuế hàng hóa xuất nhập khẩu

Một phần Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC

Văn bản hướng dẫn về kế toán nghiệp vụ được nêu là hợp nhất của 02 văn bản, gồm:

- Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

- Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT- BTC  hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quý thành viên có thể dễ dàng tra cứu các vấn đề liên quan đế kế toán nghiệp vụ thuế chỉ trên một Văn bản hợp nhất mà không phải mở hai văn bản cùng lúc.

Tải về và xem toàn văn nội dung của Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu TẠI ĐÂY.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

1,635

Văn bản liên quan