Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp có bao nhiêu loại?

Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.

Theo đó, Thông tư 34 quy định văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp gồm các loại sau:

  • Bằng tốt nghiệp cao đẳng (bậc 5 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam). Tên gọi tiếng Anh là Advanced Diploma.

  • Bằng tốt nghiệp trung cấp (bậc 4 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam). Tên gọi tiếng Anh là Diploma.

  • Chứng chỉ sơ cấp I, II và III (tương ứng với bậc 1, 2 và 3 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam). Tên gọi tiếng Anh tương ứng là Certificate I, Certificate II, Certificate III.

Lưu ý: Thông tư 34 không áp dụng đối với giấy chứng nhận kết quả học tập do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp cho người học sau khi hoàn thành một phần trong chương trình đào tạo.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

236

Văn bản liên quan