VB nào dùng trong giao dịch mua, bán vàng miếng giữa NHNN với TCTD?

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, giao dịch mua, bán vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng được thực hiện dưới hình thức mua, bán vàng miếng trực tiếp và mua, bán vàng miếng qua đấu thầu theo giá hoặc đấu thầu theo khối lượng.

Loại vàng miếng được giao dịch mua, bán là vàng miếng hàm lượng 99,99%, loại 01 (một) lượng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất hoặc đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ.

giao dich mua ban vang mieng, Thong tu 06/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo như Điều 8 Thông tư 06/2013/TT-NHNN quy định, giao dịch mua, bán vàng miếng từng lần giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được thể hiện bằng các văn bản trong từng trường hợp sau đây:

Thứ nhất: Đối với mua, bán trực tiếp:

  • Thông báo mua, bán vàng miếng, thông báo giá mua, giá bán của Ngân hàng Nhà nước;

  • Đơn đăng ký mua, bán vàng miếng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp;

  • Thông báo khối lượng mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước;

  • Văn bản xác nhận giao dịch.

Thứ hai: Đối với mua, bán qua đấu thầu:

  • Thông báo đấu thầu, thông báo giá mua hoặc giá bán (đối với đấu thầu theo khối lượng), giá sàn, giá trần (đối với đấu thầu theo giá) của Ngân hàng Nhà nước;

  • Phiếu dự thầu của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp;

  • Thông báo kết quả đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước;

  • Văn bản xác nhận giao dịch.

Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đặt cọc, thanh toán tiền cho Ngân hàng Nhà nước qua tài khoản do Ngân hàng Nhà nước thông báo. Ngân hàng Nhà nước hoàn trả tiền đặt cọc, thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp qua tài khoản do tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đăng ký khi thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng.

Xem chi tiết tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 13/3/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

37

Văn bản liên quan