Việc cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện cần đáp ứng 06 điều kiện sau

Ngày 21/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi. Theo đó, việc cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện cần đáp ứng 06 điều kiện sau.

Cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện, Nghị định 137/2013/NĐ-CP

Việc cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện cần đáp ứng 06 điều kiện sau (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 137/2013/NĐ-CP, để được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện tổ chức đăng ký hoạt động truyền tải điện phải đáp ứng các điều kiện:

1. Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

  • Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

  • Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

  • Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  • Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

3. Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

4. Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

5. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng được các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa kiểm tra các tuyến đường dây tải điện, các trạm biến áp, trạm cắt, trạm bù và các thiết bị đồng bộ kèm theo trong hệ thống truyền tải điện; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.

6. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền tải điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo, kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn điện theo quy định pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/12/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

25

Văn bản liên quan