Việc đăng ký thi đua ngành VHTTDL phải thực hiện trước ngày 25/3

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho tập thể, cá nhân ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký thi đua của năm, gửi bản đăng ký thi đua về Vụ Thi đua, Khen thưởng trước ngày 25 tháng 3 hàng năm.

Ngoài ra, các Khối, Cụm thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua, thống nhất bảng chấm điểm của Khối, Cụm thi đua gửi về Vụ Thi đua, Khen thưởng trước ngày 30 tháng 3 hàng năm.

dang ky thi dua nganh VHTTDL, Thong tu 07/2019/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

Cùng với đó, Thông tư 07 cũng đưa ra các danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể có thể đạt được như sau:

Thứ nhất: Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

  • Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;

  • “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”;

  • “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

  • “Lao động tiên tiến”.

Thứ hai: Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

  • Cờ thi đua của Chính phủ”;

  • “Cờ thi đua của Bộ”;

  • “Tập thể Lao động xuất sắc”;

  • “Tập thể Lao động tiên tiến”.

Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với cá nhân, cách thức xét tặng được quy định chi tiết tại Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL .

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 15/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

135

Văn bản liên quan