Việc vận chuyển bí mật nhà nước được thực hiện thế nào?

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 19/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 12/9/2017 quy định cụ thể về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Theo đó Thông tư 19 quy định việc gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát tài liệu, vật mang bí mật nhà nước của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo đường bưu chính phải thực hiện theo các quy định pháp luật. Cụ thể:

  • Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức trong nước với các cơ quan, tổ chức của Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài do lực lượng giao liên ngoại giao thực hiện.

  • Mọi trường hợp vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc giữ kín, niêm phong.

  • Việc giao, nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong mọi trường hợp đều phải vào sổ chuyển giao, có ký nhận giữa bên giao và bên nhận trực tiếp tại văn thư hoặc bộ phận bảo mật của đơn vị.

  • Khi vận chuyển tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải có kế hoạch, phương tiện để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

  • Nơi giữ, nơi nhận tài liệu mật phải thường xuyên phối hợp kiểm tra, đối chiếu nhằm phát hiện những sai sót, thất lạc để kịp thời xử lý.

Xem chi tiết Thông tư 19/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan