Vốn đầu tư xây dựng được thực hiện quy đổi theo phương pháp nào?

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

Theo như Điều 5 Thông tư 18/2019/TT-BXD quy định, việc quy đổi vốn đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách để xác định giá trị tài sản mới tăng hình thành qua đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 68/2019/NĐ-CP được thực hiện theo các phương pháp sau đây:

phuong phap quy doi von dau tu xay dung, Thong tu 18/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

a. Phương pháp sử dụng hệ số quy đổi.

b. Phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng.

c. Phương pháp lập dự toán theo khối lượng hoàn thành và giá xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

d. Phương pháp kết hợp các phương pháp nêu tại điểm a, b, c khoản này.

Chủ đầu tư căn cứ theo hình thức thực hiện dự án, hình thức giá hợp đồng của các gói thầu xây dựng lựa chọn phương pháp nêu trên  để thực hiện quy đổi vốn đầu tư cho phù hợp. Nội dung chi tiết các phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 18/2019/TT-BXD.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Thông tư 18/2019/TT-BXD có hiệu lực từ15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan