Vũ khí có tính năng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là gì?

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019.

vu khi co tinh nang tuong tu sung san, Luat quan ly su dug vu khi vat lieu no va cong cu ho tro sua doi 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Điểm b Khoản 1 Điều 1 Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 sửa đổi khái niệm "Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự" tại Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ 2017 thành "Vũ khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao". Cụ thể, Luật mới quy định vũ khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Bên cạnh đó, Luật mới cũng sửa đổi, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ của Bộ Quốc phòng: Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành danh mục vũ khí quân dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Luật này. 

Xem thêm quy định khác tại: Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 10/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

382

Văn bản liên quan