Vứt động vật mắc bệnh chết ra môi trường: Phạt tiền 6 triệu đồng

Đây là một trong những hành vi vi bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Các hành vi vi phạm quy định chung về phòng bệnh động vật bị xử phạt như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2 - 3 trăm nghìn đối với hành vi không chấp hành lấy mẫu để kiểm tra, xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 5 trăm - 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Sử dụng thuốc thú y không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;
  • Không báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y hoặc nhân viên thú y cấp xã khi phát hiện thuốc thú y gây hại cho động vật, môi trường và con người.

3. Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc nhân viên thú y cấp xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm.

4. Phạt tiền từ 3 - 4 triệu đồng đối với hành vi không báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kết quả xét nghiệm xác định động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch và Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người.

5. Phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng đối với hành vi mua bán, tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

6. Phạt tiền từ 5 - 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Vận chuyển hoặc vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường;
  • Buôn bán con giống mắc bệnh truyền nhiễm.

7. Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây để phòng bệnh động vật:

  • Sử dụng thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép;
  • Sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng;
  • Sử dụng nguyên liệu thuốc thú y;
  • Sử dụng nguyên liệu thuốc y tế hoặc thuốc y tế.

8. Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc thú y trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam để phòng bệnh cho động vật.

Xem thêm Nghị định 90/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

229

Văn bản liên quan