Xác định chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án

Mới đây, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

xac dinh chi phi lap vi bang va xac minh dieu kien thi hanh an, Nghi dinh 135/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 7 Nghị định 61/2009/NĐ-CP quy định chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

Ngoài ra, văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có. 

Trong đó, Nghị định 135/2013/NĐ-CP giải thích:

- Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và pháp luật có liên quan.

- Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dừng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Bên cạnh đó, Nghị định 61/2009/NĐ-CP cũng quy định chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại phải được ghi nhận trong hợp đồng giữa văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 135/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan