Xác định độ chính xác của Bản đồ địa hình quốc gia 1:2.000, 1:5.000

Đây là một trong các quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 19/2019/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Theo quy định, Bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 là bản đồ thể hiện đặc trưng địa hình, địa vật, biên giới, địa giới và địa danh trên đất liền, đảo, quần đảo được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ở tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 trong hệ tọa độ quốc gia và hệ độ cao quốc gia để sử dụng thống nhất trong cả nước.

do chinh xac ban do dia hinh quoc gia 1:2.000, 1:5.000, Thong tu 19/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể về độ chính xác của Bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 được xác định theo Điều 5 Thông tư 19/2019/TT-BTNMT như sau:

- Sai số trung phương về mặt phẳng của các đối tượng địa lý biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia theo tỉ lệ bản đồ thành lập không được vượt quá các giá trị dưới đây:

  • 0,5 mm trên bản đồ đối với vùng đồng bằng, vùng đồi, núi thấp;

  • 0,7 mm trên bản đồ đối với vùng núi cao và vùng ẩn khuất.

- Sai số trung phương về độ cao của các đối tượng địa lý biểu thị trên bản đồ địa hình quốc gia không được vượt quá các giá trị quy định ở Bảng 2 dưới đây:

Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản

Sai số trung phương về độ cao (m)

1:2.000

1:5.000

0,5 m

0,125

0,125

1,0 m

0,25

0,25

2,5 m

0,8

0,8

5,0 m

1,7

1,7

 * Đối với khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn các sai số trên được phép tăng lên 1,5 lần.

- Sai số giới hạn về mặt phẳng và độ cao của các đối tượng địa lý bằng 2,5 lần sai số trung phương về mặt phẳng và độ cao của các đối tượng địa lý biểu thị trên bản đồ. Khi kiểm tra, sai số lớn nhất không vượt quá sai số giới hạn. Số lượng các trường hợp có sai số lớn hơn 2,0 lần sai số trung phương về mặt phẳng và độ cao của các đối tượng địa lý biểu thị trên bản đồ không vượt quá 5% tổng số các trường hợp kiểm tra. Trong mọi trường hợp các sai số đều không được mang tính hệ thống.

Theo Thông tư, Bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 gồm bản đồ địa hình quốc gia định dạng số và bản đồ địa hình quốc gia in trên giấy. Bản đồ địa hình quốc gia định dạng số có một trong các định dạng GeoPDF, PDF, GeoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPEG và kèm theo tệp siêu dữ liệu.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 19/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 23/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan