Xác định tổ chức thu phí thẩm định cấp phép SD vật liệu nổ công nghiệp

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 53/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Hiện nay, tổ chức khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải nộp phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Thông tư 148/2016/TT-BTC. Theo đó, Thông tư 53/2019/TT-BTC quy định các tổ chức sau đây có thẩm quyền thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

to chuc thu phi tham dinh cap giay phep su dung vat lieu no cong nghiep, Thong tu 53/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công thương, Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo Điều 19 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, Điều 6 Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Điều 3, Điều 4 Thông tư 85/2018/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tổ chức thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Thông tư này

Bên cạnh đó, Thông tư 53/2019/TT-BTC cũng quy định các nội dung khác liên quan đến mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không được quy định tại Thông tư 53 tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư 148/2016/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư 53 được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 53/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 05/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan