Xây nhà không có giấy phép bị phạt ít nhất 10 triệu đồng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, hành vi thi công không có giấy phép xây dựng có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Cụ thể:

 - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định.

- Phạt tiền 3-30 triệu đồng với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.

- Phạt tiền 10-50 triệu đồng với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới; hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

- Phạt tiền 40-50 triệu đồng với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

- Phạt tiền 50-60 triệu đồng đối với các hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, vi phạm chỉ giới xây dựng hoặc sai cốt xây dựng.

Đồng thời, theo nội dung hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 03/2018/TT-BXD, ngoài phạt tiền, những trường hợp vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng với thời gian như sau:

- Từ 3 đến 6 tháng khi xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình khác.

- Từ 6 đến 9 tháng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

- Từ 9 đến 12 tháng đối với vi phạm khi xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng.

Lưu ý: Trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng cá nhân, tổ chức vi phạm không được tổ chức thi công xây dựng.

- Nguyễn Trinh -

Gởi câu hỏi

562

Văn bản liên quan