Xe máy lạng lách đánh võng bị phạt bao nhiêu?

Chạy xe máy mà lạng lách, đánh võng thì bị phạt thế nào? (Chị Trang - Đồng Nai)

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh thì:

  • Bị phạt tiền từ 5 triệu - 7 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn 02 tháng. 
  • Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại Khoản 7 Điều 6 Nghị định 171 sẽ bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn 04 tháng và tịch thu phương tiện. 
  • Xảy ra tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 10 triệu - 14 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 04 tháng.

Từ ngày 01/8/2016, sẽ áp dụng mức phạt mới:

  • Phạt tiền từ 5 triệu - 7 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. 
  • Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại Khoản 9 ĐIều 6 Nghị định 46 sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 03 tháng - 05 tháng. 
  • Xảy ra tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 10 triệu - 14 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 03 tháng đến 05 tháng.

Nội dung chi tiết quy định tại Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

8,535

Gởi câu hỏi