Xe ô tô gắn biển số giả bị phạt như thế nào?

Các bác vui lòng giải đáp giúp tôi là khi lái xe ô tô mà biển số xe với cà vẹt xe không giống nhau hoặc gắn biển số giả thì bị phạt thế nào? Tài xề có bị thu bằng lái hay không? Anh Dũng Lâm - Email: dungb***@***.com

Thư Ký Luật xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

Người chạy xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số trái phép thì:

  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng;
  • Bị tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (biển số trái phép);
  • Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng (áp dụng đến 31/7/16). Từ 01/8/16, sẽ áp dụng quy định mới, tăng thời gian giữ bằng lái xe thành 01 tháng - 03 tháng.

Quy định mới giữ nguyên mức phạt tiền và hình phạt tịch thu biển số. Tuy nhiên tăng thời hạn tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe tối đa đến 03 tháng so với quy định cũ. Nội dung được quy định tại Điểm d Khoản 5, Điểm c Khoản 6 Điều 16 Nghị định 46

3,383

Gởi câu hỏi