Xe ô tô không phục vụ công tác chức danh được thanh lý khi nào?

Ngày 11/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo quy định tại Nghị định 04, đối với xe ô tô không phục vụ công tác chức danh, việc thanh lý được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

  • Đã quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định;

  • Đã sử dụng trên 200.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đã sử dụng trên 250.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn còn lại.

  • Chưa đủ điều kiện theo quy định trên nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

290

Văn bản liên quan